s

Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onvoorwaardelijk van toepassing op alle overeenkomsten tussen de patiënt en Podotherapie Tiel en op alle door Podotherapie Tiel geleverde diensten en producten/materialen.
 2. Op alle opdrachten/overeenkomsten tussen de patiënt en Podotherapie Tiel is het Nederlands recht van toepassing.                         
 3. Podotherapie Tiel factureert alle diensten en producten/materialen direct aan de patiënt, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is.
 4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 5. De patiënt kan geen rechten ontlenen aan door Podotherapie Tiel verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, aangezien Podotherapie Tiel nooit helemaal zeker kan weten of deze informatie actueel is. Uiteraard zal Podotherapie Tiel wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Podotherapie Tiel adviseert de patiënt dan ook om voor actuele informatie contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
 6. Te laat komen betekent in beginsel dat de patiënt een nieuwe afspraak dient te maken. Als het werkschema het toelaat zal Podotherapie Tiel evenwel proberen de patiënt alsnog te helpen. Als de patiënt op tijd is, dan hoeft de patiënt zich niet te melden; de patiënt wordt vanzelf opgehaald/binnengeroepen. Als de patiënt te laat is, dan dient de patiënt zich te melden; anders is niet bekend dat de patiënt er (toch) is.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden. Podotherapie Tiel behoudt zich het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij de patiënt zich kan beroepen op overmacht.
 8. Indien de patiënt de controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij de patiënt zich kan beroepen op overmacht.
 9. Door de patiënt geplaatste bestellingen kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
 10. Indien Podotherapie Tiel na 24 uur geen annulering heeft ontvangen dient de patiënt de bestelling ook af te nemen.
 11. Zolen, orthesen, prothesen en dergelijke zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan derhalve nooit enige garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
 12. Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door het Klachtenloket Paramedici.
 13. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem direct contact op
© 2023 Podotherapie Tiel